Przemysły kreatywne w Polsce – perspektywy i uwarunkowania

Date:01 Lipiec, 2015

Autor: Rafał Kasprzak

Pierwsza w Polsce publikacja opisująca sektor kreatywny jako ważny element systemu społeczno – ekonomicznego gospodarki narodowej oraz wskazująca kluczowe uwarunkowania jego rozwoju.

Jeżeli interesujesz się problematyką przemysłów kreatywnych, dzięki tej publikacji:

Jeżeli działasz w sektorze kreatywnym, dzięki tej publikacji:

Jeżeli pracujesz w samorządzie, to dzięki tej publikacji:

Zapraszam do bezpłatnego ściągnięcia publikacji:
okladka